Performance style and practice in the sean-nós singing tradition.

Chapter 1- Introduction. This thesis investigates the performance style in the sean-nós singing tradition, it also looks into such areas as the centrality of the performer, contexts of community and the audience and also structural and stylistic features. I will draw on my own experience of performing and learning of the Oriel region, with a […]

Éabhlóidiú na meán digiteach agus an tionchar atá aige ar an saor-iriseoir.

Gráinne Campion. Tagraíonn na meán digiteach do fhoirm don meáin leictreonach, don chaoi ina bhfuil sonraí coinnithe le chéile i bhfoirm digiteach in ionad form analógach. Tagraíonn sé don phróiseas le rudaí a chur amach mar chríoch tháirge, mar shampla i bhfoirm fuaime, físe agus focail trí mheán éagsúla. Bhí réimse na meáin bunaithe go […]

An bhfuil siad ar eolas agat?

Chomh hata le bulla Chomh bithiúnta le cat Chomh bréan le madadh Chomh ciúin le tobar Chomh colgach le cearc ghoir Chomh confach le peata seabhaic Chomh cruinn le gráinneog fhéir Chomh dearóil le héan i mbarrach Chomh domhain leis an fharraige Chomh dorcha le tóin an phoill Chomh gasta le giorria Chomh glas le […]

An Chead Gaelcholáiste i gContae Lú le oscailt.

Gaelscéal 14 Samhain, 2012 Gráinne Campion Tá fáilte mhór curtha ag Coiste Gairmoideachais Chontae Lú roimh an gcéad Ghaelcholáiste iar-bhunscoile ‘Choláiste Lú’ a bheidh le n-oscailt i nDún Dealgan i Meán Fómhair 2013. Faoi láthair, tá siad ag earcú daltaí don Chéad Bhliain. Dar le Príomhfheidhmeannach an Choiste Gairmoideachais, Dr. Pádraig Kirk go bhfuil “cur […]